Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น ณ ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอารามเกาะยอ จ. สงขลา
2015-07-03 09:37:59

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น 
ณ ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอารามเกาะยอ จ. สงขลา

ทำวัตรเช้าเวลา 5.00 น
ทำวัตรเย็น เวลา 18.30 น.

การทำวัตรสวดมนต์มีอานิสงส์อย่างไรบ้าง?

๑. เป็นพุทธานุสติ เพราะการทำวัตร เราต้องทำในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานอยู่แล้ว

๒. เป็นธัมมานุสติ สิ่งที่เราสวดมนต์ทำวัตร ก็คือ คำสอนของพระพุทธเจ้า

๓. เป็นสังฆานุสติ เพราะยึดถือและปฏิบัติตามแนวที่ครูบาอาจารย์กระทำมา

๔. เป็นการควบคุม กาย วาจา ใจ ของเราให้อยู่ในกรอบ ไม่สามารถที่จะกระทำความชั่วได้ คือ คนเราจะทำชั่วด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ สามประการด้วยกัน การที่เรานั่งทำวัตรอยู่ต่อหน้าพระ กายทำชั่วไม่ได้ เพราะนั่งอยู่ตรงนั้น พนมมืออีกต่างหาก วาจาก็พูดชั่วไม่ได้ เพราะสวดมนต์อยู่ ก็เหลือแต่ใจที่อาจจะคิดชั่วได้ ก็แปลว่าเราได้กำไรไปสองในสามเป็นอย่างน้อย

๕. ถ้าหากเรามีความคล่องตัวในการทรงสมาธิ สิ่งที่เราทำวัตรทั้งหมด คือ คำภาวนา

๖. ถ้าหากเรานึกถึงคำสวดมนต์ทำวัตร เป็นตัวอักษรเฉพาะหน้าของเราได้ เท่ากับเราฝึกทิพจักขุญาณไปในตัว เห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนเท่าไร ก็เห็นผีเห็นเทวดาได้ชัดเจนเท่านั้น

๗. คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าเราแปลออก น้อมใจปฏิบัติตามไป จะได้ผลมหาศาลอย่างที่คิดไม่ถึง

๘. ถ้าได้มโนมยิทธิ ยกใจขึ้นไปสวดถวายพระพุทธเจ้าบนพระนิพพาน ถ้าตายตอนนั้นก็อยู่บนนั้นเลย