Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม
thumbnails list
 • 3-32018@ปฏิบัติกรรมฐาน วันที่3 ของโครงการ (ดู:1)

  ในวันเสาร์ที่ 3-3-2561 เป็นวันที่ 3 ของการปฏิบัติกรรมฐาน ปิดวาจา-อาหารมังสวิรัติ ในวัน มาฆบูชาถวายเป็นพุทธบูชา ……….. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออนุภาพบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ แม้จะปร...

  ภาพจาก
 • 3-3-2018@อนุโมทนาบุญถวายหนังสือธรรมะ (ดู:1)

  3-3-2018@อนุโมทนาบุญคุณโพธิปัญญา ถาวรถวายหนังสือธรรมะ ญาติธรรมทางเฟสบุ๊ค ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม ถวายหนังสือธรรมะจำนวน 100 เล่ม แจกเป็นธรรมทานให้ผู้เข้าร่วมโครงการเจริญสติ ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ปิดวาจา (อาหารมังสวิรัต ) ในวันที่ 1- 4 มีนาคม 61นี้ ตรงวันมาฆบูชา ณ ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม เก...

  ภาพจาก
 • 1-3-2018@พระวิปัสสนาจารย์ ดร.พระครูวาทีธรรมวิภัช บุรินทราพิทักษ์ (ดู:1)

  ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน4 ตรงกับจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2561 พระวิปัสสนาจารย์ ดร.พระครูวาทีธรรมวิภัช บุรินทราพิทักษ์ พระอาจารยฺผู้ให้กรรมฐาน ปฏิบัติบูชาเข้ากรรมฐาน ปิดวาจา-อาหารมังสวิรัติ ปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2561 และร่วม ……….. กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ...

  ภาพจาก
 • 1-03-2018@ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน (ดู:2)

  ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน4 ตรงกับจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 2 ของการปฏิบัติกรรมฐาน ทำวัตรย็น , 1มีนาคม 2561 ทำวัตรเช้า,ฉันเช้าปฏิบัติบูชาเข้ากรรมฐาน ปิดวาจา-อาหารมังสวิรัติ ในวัน มาฆบูชาถวายเป็นพุทธบูชา ……….. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออนุภาพบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว จงปกป้อ...

  ภาพจาก
 • 1-3-2018@วันมาฆบูชา (ดู:19)

  ในวันมาฆบูชา วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2561 ญาติธรรม ถวายสังฆทาน วันมาฆบูชา Admin:ธัมมรตนญาณี

  ภาพจาก
 • 28-28-2018@เตรียมสถานที่เข้ากรรมฐาน (ดู:17)

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติบูชา เข้ากรรมฐาน เนื่องในวัน “มาฆบูชา” (ปิดวาจา)/และร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร(มังสวิรัติ)/น้ำปานะ ระหว่างวันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2561 –อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 **************.สอบถามเพิ่มเติม 074-450242,081-9590-736 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออนุภาพบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญแล...

  ภาพจาก
ไปที่หน้า